Zaalstoelen Bouwbesluit en Brandweer goedgekeurde Stoelkoppelingen

In het Bouwbesluit 2012, welke wordt opgevolgd door de brandweer, zijn veiligheidsvoorschriften voor ’t gebruik van gebouwen vastgelegd.

Voor zaalstoelen zijn de eisen voor de opstelling en stoelkoppelingen opgenomen. De term brandweer goedgekeurde stoelkoppeling is hiermee achterhaald en vervangen door de norm: NEN-EN 14703

Doelen van het Bouwbesluit

Met de voorschriften uit het Bouwbesluit wil de overheid o.a. zorgen dat er geen slachtoffers vallen en dat

mensen die zich in een brandend bouwwerk bevinden, op tijd een veilige plaats kunnen bereiken.

Zaalstoelen NEN-EN 14703

Klik hier voor zaalstoelen voorzien van een veilige, goedgekeurde, NEN-EN 14703 koppeling.

Dé veiligheidsnorm voor stoelkoppelingen!
De eisen voor stoelkoppelingen zijn opgenomen in artikel 7.13 – lid 2 – van het bouwbesluit.