Zaalstoelen NEN-EN 14703 Goedgekeurd

Alle op deze pagina vermelde koppelbare zaal- en stapelstoelen kunnen worden voorzien van een NEN-EN 14703 goedgekeurde koppeling.

Indien u meer dan 100 zaalstoelen plaatst is deze NEN-EN 14703 goedgekeurde stoelkoppeling de enige norm die u de zekerheid biedt dat u aan de huidige normen voldoet.

Klik hier voor meer informatie over de veiligheidseisen,
zoals gesteld in het bouwbesluit, welke door de brandweer worden gevolgd.

Meer informatie klik hier voor uw informatie- of offerteaanvraag.
Of bel: 085 4877214